Servis

Kontakt

052 885 032

Apolonia d.o.o. pruža servis i instalaciju dentalne opreme. Naši servisni tehničari obučeni su od strane proizvođača kako bi Vam pružili najbolju moguću uslugu servisa i instalacije dentalne opreme.

1Autorizirani popravci i servisi od strane proizvođača

Odnosi se samo na opremu za koju je Apolonia d.o.o. ovlašteni zastupnik.

2Instalacija nove opreme
3Preventivni servisi za održavanje opreme
4Rabljena oprema

Mogućnost zamjene staro za novo, prema dogovoru – samo za ugovorne kupce.

5Tehnička telefonska podrška

Odnosi se na opremu koja je prodana od strane Apolonia d.o.o.